การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู เปิดให้ส่งผลงานแล้ว

    07 Dec 2018

  วันครูนับว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญมากๆ ในประเทศไทย โดยทางคุรุสภานั้นก็ได้จัดกิจกรรมที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครส่งผลงาน สปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับวันครู โครงการในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมส่งผลงานการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63...