การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู เปิดให้ส่งผลงานแล้ว

  07 Dec 2018

 

วันครูนับว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญมากๆ ในประเทศไทย โดยทางคุรุสภานั้นก็ได้จัดกิจกรรมที่เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครส่งผลงาน สปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับวันครู

โครงการในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าร่วมส่งผลงานการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63 ได้แล้ว และกิจกรรมประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562นั้นจะมาในหัวข้อ “ คุณธรรมนำครูไทย ” ซึ่งเงินรางวัลที่จะมอบให้แก่ผู้ชนะในครั้งนี้นั้นมีมูลค่ารวมมากถึง 250,000 บาท เลยทีเดียว

วัตถุประสงค์กลักๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นนั่นก็คือ ความต้องการที่จะใช้โครงการนี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณของครู ร่วมกับความต้องการที่อยากจะส่งเสริมให้ประชาชนบุคคลธรรมดาทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครูด้วยเช่นกัน โดย กิจกรรมในครั้งนี้นั้นทางโครงการมีกติกาการประกวดอยู่ว่า ผลงานที่จะใช้สำหรับส่งการประกวดนั้นจะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ทั้งสิ้น ห้ามลอกเลียนแบบผู้อื่นมา และในการส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องส่งเป็นทีม โดยสมาชิกในทีมจะต้องมีทีมละ 3 – 5 คน โดยการส่งผลงานในครั้งนี้นั้นก็ไม่ได้จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ แต่ผลงานที่จะส่งนั้นจะต้องมีความยาวตั้งแต่ 0.30 ถึง 1 นาที เท่านั้น ผู้สมัครสามารถเลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงแค่ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น ซึ่งผลการตัดสินในครั้งนี้นั้นจะพิจารณาจากคุณภาพของผลงานที่ผู้สมัครส่งเข้ามาประกวด รวมถึงคุณค่าทางด้านการสื่อความหมายของผลงานและคุณภาพการผลิตของผลงานร่วมด้วย

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนั้น ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ksp.or.th โดยเลือกส่งผลงานในหัวข้อ “ ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ ” หลังจากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูลในการสมัคร ที่ประกอบไปด้วยข้อมูล ชื่อทีม ชื่อผลงาน และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานชิ้นนั้นๆ ด้วย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 โดยจะมีการประกาศภายในเดือน ธันวาคม 2561 นั่นเอง